Стипендия за преводачи

Институтът за хуманитарни науки във Виена и Фондация ЕРСТЕ канят преводачи на хуманитарна литература, в областта на социалните науки и културологията, да кандидатстват за стипендия на името на Пол Селан, съобщи платформата letsplayculture.

Лятна обучителна програма по предприемачество в САЩ

Програмата дава възможност на 30 български студенти от акредитирани висши училища в България да се включат в 5-седмично обучение, свързано с основите познания от сферата на бизнеса, нужни за успеха на всяка предприемаческа инициатива.

ФРГИ продължава да подкрепя развиване на дарителството сред младежите

Фондация ”Работилница за граждански инициативи” обави конкурс за нови проекти по програма Младежка банка.

Програма за подкрепа на НПО в България: Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на втория конкурс за набиране на проектни предложения.

Национална кръгла маса „ЕРАЗЪМ+” В БЪЛГАРИЯ: А СЕГА НАКЪДЕ?

8. февруари 2014 г. (събота), Национален исторически музей, 10.30 ч.

На страницата на ЕК е публикувано ръководството за участие в програма „Еразъм+”

Организациите, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г.

Акредитиране на организации по Европейската доброволческа служба

НЦЕМПИ информира организациите, които желаят да подадат заявка за акредитация по Европейската доброволческа служба, че към момента Европейската комисия не е приключила с разработването на новия електронен формуляр, с който ще се кандидатства за получаване на акредитация.

Първи покани по Horizon 2020: е-Здраве

Краен срок: 15 април 2014 г. или 21 април 2015 г.

Благоевградски международен модел на Обединените нации (BLIMUN)

Благоевградският международен модел на Обединените нации (BLIMUN) е симулация на ниво колеж, организирана от Модел ООН клуб на Американския университет в България.

Проучване: социално включване на младите хора - дайте своите идеи!

Проблемите на младите хора излизат на преден план при формиране на политиките на Европейския съюз в средносрочен и дългосрочен план.

Syndicate content