Еврокомисията организира фотоконкурс за млади учени

Европейската комисия (ЕК) обяви фотоконкурс като част от кампанията "Науката е за момичета". Кампанията цели да окуражи момичетата да се ангажират с различни сфери от науката.

Европейско състезание търси бизнес идеи с код "климатични промени"

Добри бизнес идеи с потенциал да са част от решението на някой от сериозните проблеми, свързани с климатичните промени.

КОНКУРС ЗА ЛИДЕРИ НА МАЛКИ ГРУПИ ЗА ЛАГЕРИ “ЗАЕДНО НАПРЕД” 2015

Мисията на 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

НОВО: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Краен срок: Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Syndicate content