Благотворителна Коледа за Мишо

Благотворителна Коледа за Мишо

Стипендия за преводачи

Институтът за хуманитарни науки във Виена и Фондация ЕРСТЕ канят преводачи на хуманитарна литература, в областта на социалните науки и културологията, да кандидатстват за стипендия на името на Пол Селан, съобщи платформата letsplayculture.

Лятна обучителна програма по предприемачество в САЩ

Програмата дава възможност на 30 български студенти от акредитирани висши училища в България да се включат в 5-седмично обучение, свързано с основите познания от сферата на бизнеса, нужни за успеха на всяка предприемаческа инициатива.

ФРГИ продължава да подкрепя развиване на дарителството сред младежите

Фондация ”Работилница за граждански инициативи” обави конкурс за нови проекти по програма Младежка банка.

Програма за подкрепа на НПО в България: Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на втория конкурс за набиране на проектни предложения.

Национална кръгла маса „ЕРАЗЪМ+” В БЪЛГАРИЯ: А СЕГА НАКЪДЕ?

8. февруари 2014 г. (събота), Национален исторически музей, 10.30 ч.

Syndicate content