ММС, ДИРЕКЦИЯ "МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО НПМ 2011-2015 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ обявява Конкурс за набиране на ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011-2015 г.
1. Обща информация

СТАРТИРА СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“ НА ФПББ

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) обявява прием на кандидати за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2015-2016 г.

Syndicate content